Inne

Letnie Wieczory Muzyczne „Dziekanka 2017”

17. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne DZIEKANKA 2017

lipiec – sier­pień 2017 r., środy, godz. 18:00
DS „Dziekanka” ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Dziedziniec lub Sala Koncertowa „Dziekanki”

Serdecznie zapra­szamy na 17. edy­cję Letnich Wieczorów Muzycznych — Dziekanka 2017. Koncerty pod honorowym patronatem JM Rektora UMFC, prof. dra hab. Klaudiusza Barana,  odby­wają się na dzie­dzińcu Domu Studenckiego „Dziekanka” przy Krakowskim Przedmieściu 56/60, w lipcu i sierpniu, w każdą środę o godz. 18:00. W razie nie­po­gody zapra­szamy do Sali Koncertowej ,,Dziekanki”. Wstęp wolny.
 

Dyrektorem arty­stycz­nym jest prof. Ryszard Zimak. Kon­certy popro­wa­dzi Andrzej Krusiewicz.
 

Kontakt do organizatorów: Biuro Koncertowe, bk@chopin.edu.pl, tel. 22 827 72 49

Współorganizator: Stołeczna Estrada